Oznanila

Blagoslov velikonočnih jedi:
Velika sobota:
Ob 9h, 10h, 15h in 15.45 v župnijski cerkvi sv. Miklavža

Cvetna nedelja

Godovi in prazniki in mašni nameni od 11.04. do 17.04.:

Ponedeljek: sv Stanislav, škof in mučenec
Ob 7h: po namenu

Torek: sv. Viktor, mučenec
Ob 7h: po namenu

Sreda: sv. Ida, redovnica

Veliki četrtek: 
Ob 16.30: za + Dušana Skok

Veliki petek:
obredi ob 16.30


Velika sobota: 
Blagoslovi velikonočnih jedi:

Ob 9h, 10h, 15h in 15.45 v župnijski cerkvi sv. Miklavža
Obredi in maša ob 16.30: za + Zinko Težak

Velika noč:
Ob 10h: za + Terezijo Težak
Ob 15h: za župljane