Oznanila

Godovi svetnikov, praznik in mašni nameni od 08.03. do 14.03.2021:

Ponedeljek: sv. Janez od Boga, redovni ustanovitelj

Ob 7h: po namenu

Torek: sv. Frančiška Rimska, redovnica

Ob 17.30h: za + Stjepana Juričinec

Sreda: sv. Kunigunda, kraljica

Ob 17.30h: za + Rozalijo Šešek

Četrtek: sv. Sofronij, škof

Ob 17.30h: za + Avguština Zebec

Petek: sv. Inocenc I., papež

Ob 7h: za + Jožefa Majcenoviča, 8. dan

Sobota: sv. Leander Seviljski, menih, škof

Ob 8h: za + Štefana Kojc

Ob 18h v Cirkulanah: po namenu

4. postna nedelja:

Ob 7h: za + Franca - Martina Zebec

Ob 9h v Cirkulanah: za župljane

Ob 10.30h: za + Franca Erjavec