Oznanila

Godovi svetnikov, praznik in mašni nameni od 29.03. do 04.04.2021:

Ponedeljek: sv. Bertold, redovni ustanovitelj

Ob 7h: za + Jožefa Majcenoviča

Torek: sv. Amadej Savojski, vojvoda

Ob 17.30h: za + Rozalijo Šešek

Sreda: sv. Gvido, opat

Ob 7h: za + Milana Kranjc, 8.dan

Veliki četrtek:

Ob 16h: za + Avguština Zebec

Ob 18h v Cirkulanah: po namenu

Veliki petek:

Ob 16h: Obredi velikega petka

Velika sobota:

Ob 16h: za + duhovnika Jožefa Rogača

Ob 18h v Cirkulanah: za + škofa Metoda Piriha

VELIKA NOČ:

Ob 7h: za + Antona Kristoviča

Ob 9h v Cirkulanah: za župljane

Ob 10.30h: za + Pepico in FRanca Veselič ter hčerke roj.. Veselič