OZNANILA

Blagoslov velikonočnih jedi:

Velika sobota:

Ob 9h, 10h, 15h in 15.45 v župnijski cerkvi sv. Miklavža

 

Cvetna nedelja

Godovi in prazniki in mašni nameni od 11.04. do 17.04.:

 

Ponedeljek: sv Stanislav, škof in mučenec

Ob 7h: po namenu

 

Torek: sv. Viktor, mučenec

Ob 7h: po namenu

 

Sreda: sv. Ida, redovnica

 

Veliki četrtek:

Ob 16.30: za + Dušana Skok

 

Veliki petek:obredi ob 16.30

 

Velika sobota:

Blagoslovi velikonočnih jedi:

Ob 9h, 10h, 15h in 15.45 v župnijski cerkvi sv. Miklavža

Obredi in maša ob 16.30: za + Zinko Težak

 

Velika noč:Ob 10h: za + Terezijo TežakOb 15h: za župljane